Realisatie

Boomsoort
Voor de luchtfilterende werking zijn naaldbomen het best geschikt: de naalden zijn namelijk het hele jaar aanwezig en functioneren daardoor jaarrond als filter. Voor de stimulering van de biodiversiteit is een gemengde inheemse beplanting ontworpen die voor fauna meer mogelijkheden biedt op het gebied van verblijfsruimte en voedsel.

Daarbij hebben soorten die niet te snel groeien de voorkeur. “Groot” is op daken niet beter in verband met de lokaal mogelijke winderige en zomers droge omstandigheden. Wind- en droogteresistentie zijn belangrijk. Een beplanting moet gecorreleerd zijn aan het volume regenwater dat de groeiplaatselementen zelf kunnen afvangen en opslaan.

Groeiplaats
Veel innovatie was nodig om deze bomen op een veilige, zelfvoorzienende en duurzame wijze te realiseren. Om deze toepassing op grote schaal mogelijk te maken is ook een lage onderhoudsbehoefte en een per dak specifiek instelbare maximale gewichtsbelasting noodzakelijk. Om boomgroei op daken mogelijk te maken is Het Stadsbos Groeiplaatselement uitgewerkt.

1. Een lichte en stabiele bodem van het groeiplaatselement die het gewicht over een groot oppervlak verdeelt en het dak en de kluit isoleert om bevriezing of uitdroging te voorkomen. De onderkant is zo ontworpen dat deze op alle daken toepasbaar is, zonder de dakbedekking te beschadigen of het condensatiepunt in de dakconstructie te verleggen.

2. Een aan de maximale dakbelasting instelbaar reservoir dat regenwater opslaat en terugvoert aan de plant, zonder technische installaties.
 
3. Een mantel met een profiel dat zo min mogelijk wind vangt, die straling terugkaatst en maximaal regenwater opvangt, die naald/blad van het hemelwater scheidt, voordat het water het opslagreservoir instroomt.
 
4. Een (optioneel) zonnepaneel op de zuidzijde van het groeiplaatselement om extra energie te winnen.
 
5. Een aanvulbare strooisellaag om de nutriëntenvoorziening van het substraat te verbeteren en verdamping uit de kluit en onkruidgroei tegen te gaan.
 
6. Boom die soort-technisch de omstandigheden (zon, wind) op het dak kan weerstaan. De boom is in een specifieke container gekweekt, zodat de aanslagfase reeds volbracht is en de boom al stabiel in de container geworteld is voordat deze op het dak geplaatst wordt.
 

Zowel het concept van Het Stadsbos, als het ontwerp en de specifieke functies van het Groeiplaatselement, zijn gepatenteerd door SHFT.


 

Geschikte boomsoorten

 

 

 

 

Gepantenteerde ondergrond

Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!    Cleanbits